Mongolia

Description

 • DATA SYSTEM ANALYZER/ADMINISTRATOR.
 1. Компьютерын шинжлэх ухаан, Компьютер програмчлал болон Мэдээллийн технологи дээр баклавр зэрэгтэй байх.
 2. Датабаз хөгжүүлэлт, administration including collecting client needs, data user preferences, designing databases, developing data integration strategies болон датабаз төлөвлөлт дээр хамгийн багадаа 10 жилийн ажлын туршлагатай байх. 
 3. 3. Англи болон Монгол хэлээр чөлөөтэй ярьдаг байх. 
 • АЖЛЫН БАЙРАНД ХАМААРАХ ҮНДСЭН УР ЧАДВАР: 
 1.  Зохион байгуулалт сайтай, үр дүнг чухалчилсан хандлагатай бөгөөд компаний төслийн стратеги, зориултуудыг ажлын тодорхой төвөвлөгөө болгон буулгах.
 2. Нэгдмэл зорилгын төлөө багийн бусад гишүүдтэй уялдаа холбоотойгоор нягт хамтран ажиллаж, холбогдох талуудтай итгэлтэй, түншийн харилцаа тогтоох
 3. Болзошгүй сорилтуудыг урьдчилан харж, оновчтой шийдэл санал болгох. Нарийн мэргэжлийн асуудлаар монгол, англи хэл дээр хэлэлцээ хийх. 
 4. Microsoft office болон ажлын байр тус бүрт хамаарах мэргэжлийн програм хангамжийг сайтар эзэмшсэн.  
 5. Цаг үеийн асуудлуудыг шуурхай ойлгож, мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах.
 6. . Ачаалал даах, ажлаа үр дүнтэйгээр зохион байгуулж, төлөвлөх.
 7. Өөрийн болон бусдын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээлэл, тоо баримтыг боловсруулан дүн шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах.
 

Requirements

ХОЛБОГДОХ ХАЯГ:
Англи хэл дээрх намтар (CV), дипломын хуулбар болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад материалыг dolgion@newcompass.mn-руу, нэг хувийг давхар munkhbat@newcompass.mn э-шуудангаар ирүүлнэ. (Ажлын байрны нэрийг тодотгоно). Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа нь 2022 оны 5 сарын 13-ны 17:00 цаг. Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг ажлын цагаар 70119190, 85885500 утсуудаар лавлана уу.

Bonuses

This is one of the areas you can use for adding job bonuses to your website. You can edit all of this text and replace it with anything you want to advertise about the jobs being offered by you and your company. Edit your Jobs page from the Pages tab by clicking the edit button.

Benefits

This is one of the areas you can use for adding job benefits to your website. You can edit all of this text and replace it with anything you want to advertise about the jobs being offered by you and your company. Edit your Jobs page from the Pages tab by clicking the edit button.

Responsibilities

This is one of the areas you can use for adding job responsibilities to your website. You can edit all of this text and replace it with anything you want to advertise about the jobs being offered by you and your company. Edit your Jobs page from the Pages tab by clicking the edit button.