Mongolia

Description

SYSTEM ADMINISTRATOR/SOFTWARE DEVELOPER.
  1. Мэдээллийн систем, Компьютер болон Мэдээллийн технологийн баклавр зэрэгтэй байх;
  2. .. Web service болон front-end development дээр хамгийн багадаа 5 жилийн ажлын туршлагатай байх; 
  3. . Англи болон Монгол хэлээр чөлөөтэй ярьдаг байх.

Requirements

​​​​АЖЛЫН БАЙРАНД ХАМААРАХ ҮНДСЭН УР ЧАДВАР:
  1. Зохион байгуулалт сайтай, үр дүнг чухалчилсан хандлагатай бөгөөд компаний төслийн стратеги, зориултуудыг ажлын тодорхой төвөвлөгөө болгон буулгах. 
  2. . Нэгдмэл зорилгын төлөө багийн бусад гишүүдтэй уялдаа холбоотойгоор нягт хамтран ажиллаж, холбогдох талуудтай итгэлтэй, түншийн харилцаа тогтоох. 
  3. . Болзошгүй сорилтуудыг урьдчилан харж, оновчтой шийдэл санал болгох. Нарийн мэргэжлийн асуудлаар монгол, англи хэл дээр хэлэлцээ хийх. 
  4. . Microsoft office болон ажлын байр тус бүрт хамаарах мэргэжлийн програм хангамжийг сайтар эзэмшсэн. 
  5. . Цаг үеийн асуудлуудыг шуурхай ойлгож, мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах. 
  6. Ачаалал даах, ажлаа үр дүнтэйгээр зохион байгуулж, төлөвлөх. 
  7. . Өөрийн болон бусдын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээлэл, тоо баримтыг боловсруулан дүн шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах.  

Bonuses

ХОЛБОГДОХ ХАЯГ: Англи хэл дээрх намтар (CV), дипломын хуулбар болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад материалыг dolgion@newcompass.mn-руу, нэг хувийг давхар munkhbat@newcompass.mn э-шуудангаар ирүүлнэ. (Ажлын байрны нэрийг тодотгоно). Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа нь 2022 оны 5 сарын 13-ны 17:00 цаг. Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг ажлын цагаар 70119190, 85885500 утсуудаар лавлана уу

Benefits

This is one of the areas you can use for adding job benefits to your website. You can edit all of this text and replace it with anything you want to advertise about the jobs being offered by you and your company. Edit your Jobs page from the Pages tab by clicking the edit button.

Responsibilities

This is one of the areas you can use for adding job responsibilities to your website. You can edit all of this text and replace it with anything you want to advertise about the jobs being offered by you and your company. Edit your Jobs page from the Pages tab by clicking the edit button.