Дараалал зохицуулах систем

Замбараагүй, эмх цэгцгүй үйлчилгээний байдалыг ухаалаг, хялбар, үр дүнтэйгээр зохицуулах шийдэл

Тоон гарын үсэг

Тоон гарын үсэг хэрэглэж цаасгүй баримт бичгийн тогтолцоонд шилжих ухаалаг шийдэл

Бэлэн мөнгөний АТМ, сэлбэг хэрэгсэл

Бүх төрлийн бэлэн мөнгөний машин, ялган ангилах төхөөрөмж, зам метроны станцын автомат систем

Мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт

Гар утсан дээр суурилсан ухаалаг шийдэлүүд болон систем хөгжүүлэлт

Өөртөө үйлчилэх киоск

Бүр төрлийн мэдээллийн киоск болон өөртөө үйлчилэх машин

Мөнгө тоологч, багцлагч

Мөнгөн дэвсгэрттэй холбоотой банкны хэрэгцээний төхөөрөмжүүд